Przecinek przed przez co

Przez co to wyrażenie przyimkowe, które poprzedza się przecinkiem, ponieważ oddziela zdania składowe wchodzące w skład zdania złożonego. Wyrażenie to wskazuje na negatywny skutek czegoś.

Przykłady:

Otworzyłam link z nieznanego adresu, przez co z mojego konta zniknęły pieniądze.

Droga nadal pozostanie zamknięta, przez co kierowcy muszą szukać objazdów.

Polacy nie stosowali się do obowiązujących restrykcji, przez co nastąpił wzrost zachorowań.

Komentarze