Przecinek przed jak również

Wyrażenie jak również ma w zdaniu funkcję spójnika. Używa się go do łączenia zdań lub ich części odnoszących się do tych samych przedmiotów, osób, faktów itp.

Przed wyrażeniem jak również zawsze stawiamy przecinek.

Przykłady:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w instytucjach kultury i wydawnictwach, jak również w redakcjach różnych czasopism.

Zabawa ta ma na celu rozwijanie kreatywności, korygowanie wad wymowy, jak również zwiększenie zasobu słownictwa u dzieci.

We wniosku należy podać swoje dane adresowe, jak również informacje dotyczące dochodu.

Komentarze