Przecinek przed skrótem itp.

Przed skrótem itp., który możemy odczytywać jako „i tym podobnie” lub „i tym podobne”, zazwyczaj nie stawia się przecinka.

Przykłady:

Podczas festynu będzie można kupić lody, watę cukrową, popcorn itp.

W zabawie może wziąć udział mąż, córka, syn itp.

Wśród pamiątek rodzinnych znajdowały się stare fotografie, listy, biżuteria itp.

Od tej reguły istnieją jednak dwa wyjątki:

1) przecinek przed skrótem należy postawić, gdy używamy jednocześnie dwóch podobnych skrótów, czyli itd., itp. (także w odwrotnej kolejności),

2) oraz gdy skrót ten występuje po wtrąceniu (bardzo rzadkie sytuacje).

Komentarze

~ Anonim
8/29/23, 8:32 PM
Można prosić o podanie przykładowego zdania z drugim wyjątkiem?