Przecinek przed to

Przed to postawimy przecinek, gdy wyraz ten występuje w funkcji spójnika wynikowego łączącego zdania współrzędne.

Przykłady:

Wyjmij ciasto z lodówki, to ukroję ci kawałek.

Sprzeciwił się szefowi, to został zwolniony.

Chciała, to jej pomogłam.

Przecinek przed to natomiast musimy pominąć, gdy wyraz ten występuje w funkcji zaimka wprowadzającego orzecznik (zamiast domyślnych czasowników jest, można wtedy użyć myślnika, ale nigdy przecinka).

Przykłady:

Polska to piękny kraj.

Wiedza to potęga.

Komentarze