Przecinek przed wtedy

Wyraz wtedy pełni w języku polskim funkcję zaimka odnoszącego się do czasu w przeszłości lub przyszłości, który jest opisywany w zdaniu, lub sytuacji, która może mieć miejsce, jeśli zostanie spełniony określony warunek. Przed tym wyrazem zwykle nie stawiamy przecinka, chyba że występuje na granicy zdań składowych należących do zdania złożonego.

Przykłady:

Miałem wtedy 20 lat.

Jeśli mi o tym opowiesz, wtedy lepiej się poczujesz.

Gdy dotrę na miejsce, wtedy zadzwonię.

Komentarze