Przecinek przed a także

Wyrażenie a także pełni w zdaniu funkcję spójnika. Używa się go do łączenia zdań lub ich części odnoszących się do tych samych przedmiotów, osób, faktów itp.

Przed wyrażeniem a także zawsze stawiamy przecinek.

 

Przykłady:

W akcję włączyli się uczniowie i rodzice, a także nauczyciele.

Program ten umożliwia tworzenie tabel i wykresów, a także kategoryzowanie danych.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, a także zdanie egzaminu.

Komentarze