Przecinek przed chyba że

Połączenie wyrazowe chyba że wprowadza zdanie podrzędne, które wyraża pewien warunek, aby nie nastąpiło to, o czym jest mowa w zdaniu nadrzędnym.

Należy zapamiętać, że przecinek stawiamy przed całym wyrażeniem (tzw. cofanie przecinka).

Przykłady:

Zrobię to, chyba że zapomnę.

Będą głośno do samego rana, chyba że goście wyjdą wcześniej.

Mimo bardzo jednoznacznej zasady interpunkcyjnej w niektórych przypadkach możemy rozdzielić przecinkiem części wyrażenia chyba że – mowa tu o sytuacjach, w których akcent zdaniowy pada tylko na słowo chyba, a nie na całe połączenie wyrazowe.

Przykłady:

Sądził chyba, że mu uwierzę.

Wierzył chyba, że ma rację.

Komentarze