Przecinek przed dlaczego

Wyraz dlaczego pełni w języku polskim funkcję zaimka. Może rozpoczynać pytanie o cel lub powód wykonania jakiejś czynności bądź wprowadzać zdanie składowe w postaci pytania zależnego, za pomocą którego stwierdza się coś, co wymaga wyjaśnienia.

Gdy zaimek dlaczego wprowadza zdanie składowe, należy postawić przed nim przecinek.

Przykłady:

Ciągle zastanawiam się nad tym, dlaczego to zrobił.

Nie wiem, dlaczego nie zdał egzaminu na prawo jazdy.

Powiedz mi, dlaczego wyjechałeś.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wyraz dlaczego rozpoczyna pozorne zdanie podrzędne, czyli takie, które nie jest rozwijane.

Przykłady:

W jednej chwili zmienił zdanie, ale nie wiem dlaczego.

Wyszedł bez słowa, a ja nie mam pojęcia dlaczego.

Komentarze