Przecinek przed który

Wyraz który pełni w języku polskim funkcję zaimka. Może przybierać on też inne formy: która, które, którzy. W związku z tym, że wprowadza zdanie podrzędne, należy umieszczać przed nim przecinek.

Przykłady:

Nie wiem, która godzina.

Powiedz mi, który kolor wybrać.

Obejrzałam film, który mi poleciłaś.

Jeśli zdanie składowe wprowadzane przez ten zaimek nie jest ostatnie w zdaniu złożonym, tylko pełni funkcję wtrącenia, należy je wydzielić z obu stron przecinkami.

Przykłady:

Na wystawie, która odbyła się w piątek wieczorem, zaprezentowałam swoje najlepsze obrazy.

Moja przyjaciółka Ania, którą ty też zresztą znasz, wychodzi za mąż.

Przecinek zawsze należy stawiać przed całym zdaniem podrzędnym, ale nie zawsze bezpośrednio przed wyrazem który, ponieważ zaimek ten może być poprzedzony przyimkiem lub wyrażeniem np. na podstawie, na mocy, za pomocą. W takich sytuacjach przecinek stawiamy przed całym połączeniem wyrazowym.

Przykłady:

Załóż spodnie, w których czujesz się najlepiej.

To powieść, na podstawie której powstał film.

Powstała aplikacja, za pomocą której możesz liczyć kalorie.

Jeśli zaimek który został powtórzony po spójniku łącznym lub rozłącznym, nie stawiamy przed nim przecinka.

Przykłady:

Aresztowano mężczyznę, który wyłudzał pieniądze metodą „na wnuczka” i który już wcześniej był poszukiwany za inne przestępstwa.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii lub które są zagrożone zwolnieniem.

Komentarze

~ Quis
3/9/23, 11:02 AM
N.