Przecinek przed zaś

Wyraz zaś pełni w zdaniu funkcję spójnika, który może przeciwstawiać treści przedstawione w połączonych zdaniach lub przyłączać zdanie nawiązujące treścią do kontekstu. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku przed spójnikiem zaś musimy postawić przecinek, ponieważ zdania połączone spójnikami przeciwstawnymi rozdzielamy przecinkiem.

Warto wiedzieć, że zgodnie ze stylistycznym zaleceniem spójnik zaś powinien występować wewnątrz zdania podrzędnego po pierwszym lub drugim jego składniku, a nie bezpośrednio po przecinku otwierającym takie zdanie. Umieszczanie zaś na początku zdania jest poprawne, ale mniej staranne.

Przykłady:

Taka pomoc z jednej strony się przydaje, z drugiej zaś nastręcza tylko problemów.

Pierwszy uczestnik doszedł do finału, drugi zaś nie odpowiedział nawet na jedno pytanie.

Wyszedł na zakupy, po chwili zaś zauważył, że nie ma portfela.

Komentarze

~ kamil ślimak
1/23/22, 1:11 PM
2137 pozdrawiam