Wielokropek czy trzykropek?

W polskiej interpunkcji występuje: kropka, dwukropek i wielokropek. Biorąc pod uwagę znaczenie tych terminów, nasuwa się pytanie: czy wielokropek możemy nazywać trzykropkiem? Odpowiedź – według językoznawców – brzmi: nie.

Wielokropek to – jak podają współczesne słowniki – „znak interpunkcyjny, który składa się z trzech następujących po sobie kropek”. W starszych słownikach można natomiast znaleźć definicję, która mówi, że wielokropek to „znak pisarski przestankowy złożony z kilku kropek”. Jak widać definicja została zmieniona, ale nazwa pozostała.

Niestety, nie da się jednoznacznie stwierdzić, dlaczego wielokropka nie nazywamy trzykropkiem. Niektórzy badacze uważają, że może to mieć związek z pismem ręcznym – wówczas nie zawsze stawiamy trzy kropki w równych odstępach. Jedno jest pewne – słowa „trzykropek” nie znajdziemy w słowniku i obecnie stosowanie go w odniesieniu do znaku interpunkcyjnego jest uznawane za błąd.

Komentarze

~ Derak
10/27/22, 3:54 PM
Dziekuje
~ Janek
10/27/22, 3:53 PM
Dzki