Napewno czy na pewno jak się pisze: razem czy osobno?

na pewno

Poprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: napewno czy na pewno? Poprawna forma to "na pewno", czyli pisownia rozdzielna.

Na pewno należy do grupy wyrażeń przyimkowych, czyli takich połączeń przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami lub zaimkami, które w języku polskim piszemy rozdzielnie.

Przykłady użycia wyrażenia:

Adam na pewno wie, kto przyniósł te zabawki.

Czy na pewno chcesz tam iść?

Jeśli weźmiesz udział w tym konkursie, na pewno nie będziesz żałować.

 

 

Komentarze