Niema czy nie ma jak się pisze: razem czy osobno?

niema

Zależy od kontekstu

nie ma

Zależy od kontekstu

Jak piszemy: niema czy nie ma? Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

"Niema" to określenie kobiety, która nie mówi wskutek kalectwa. Pisownia jest łączna, ponieważ partykułę nie będącą wykładnikiem zaprzeczenia piszemy łącznie z przymiotnikami. Z kolei "nie ma" oznacza brak czegoś lub kogoś i piszemy rozdzielnie, bowiem tę samą partykułę piszemy rozdzielnie przed czasownikami.

Przykłady użycia:

Anna jest niema od urodzenia.

W domu nie ma nawet kromki chleba.

Jan nie ma pieniędzy.

Komentarze