Poprostu czy po prostu jak się pisze: razem czy osobno?

po prostu

Poprawna pisownia

poprostu

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: po prostu czy poprostu? Poprawna forma to "po prostu", czyli oddzielnie.

"Po prostu" zaliczamy do wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami lub zaimkami. Zgodnie z zasadami ortograficznymi tego typu połączenia w polszczyźnie pisze się rozdzielnie bez względu na to, jakie mają znaczenie pierwotne lub przenośne.

Wyrażenia przyimkowego "po prostu" używamy, gdy chcemy podkreślić, że coś jest rzeczą dla nas wiadomą. Można je także stosować w znaczeniu 'tylko' lub 'szczerze, wprost'.

Przykłady użycia wyrażenia:

To jest po prostu lekkomyślne zachowanie.

Powiedz po prostu prawdę.

Myślę, że to po prostu pomyłka.

 

Komentarze