Prośba czy proźba jak się pisze?

prośba

Poprawna pisownia

proźba

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: prośba czy proźba? Poprawna forma to "prośba".

Wyraz "prośba" ma dwa znaczenia:

1) uprzejme zwrócenie się do kogoś w celu uzyskania czegoś;

2) pismo skierowane do jakiejś instytucji, wyrażające pewne życzenie.

Zapisujemy go przez Ś, ponieważ wywodzi się czasownika prosić. Zapis przez Ź jest błędny.

Przykłady użycia:

Mamo, mam prośbę, kup mi dwa czarne długopisy.

Zwracam się do pana z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu egzaminu.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Komentarze