Przecinek przed aż

Wyraz pełni w zdaniu funkcję spójnika lub partykuły.

jako spójnik

Spójnik może łączyć zdania współrzędne, w których jedno uwydatnia treść drugiego lub wskazuje na gwałtowną zmianę sytuacji.

Przykłady:

Miałem potworny atak paniki, aż zabrakło mi tchu.

Jadłam spokojnie śniadanie, aż nagle zadzwonił telefon.

Wyraz może również wprowadzać zdanie podrzędne wyrażające skutek, stopień nasilenia lub granicę czasową czegoś, o czym była mowa w zdaniu poprzedzającym.

Przykłady:

Musimy zaczekać, aż wiatr ustanie.

Mięso gotujemy tak długo, aż zmięknie.

jako partykuła

Gdy pełni w zdaniu funkcję partykuły i wyraża stopień intensywności czegoś wyższy od oczekiwanego lub występuje przed wyrażeniem określającym miejsce, punkt czasowy bądź kolejność poszczególnych elementów, przecinka nie stawiamy.

Przykłady:

Dotarł aż do finału.

Schudł aż 20 kilogramów.

Na kwarantannie przebywa aż 100 uczniów.

Komentarze

~ Adr
12/10/21, 10:37 AM
Dzięki za wyjaśnienie