Przecinek przed choć

Wyraz choć ma takie samo znaczenie co chociaż (zobacz tutaj) i pełni identyczne funkcje – może występować jako spójnik lub partykuła. Gdy występuje w funkcji spójnika, wprowadza zdanie podrzędne, dopowiedzenie lub wtrącenie. W takim zdaniach przecinek umieszcza się przed choć lub po zdaniu składowym, które rozpoczyna (chodzi o sytuacje, gdy jest odwrócona kolejność zdań w zdaniu złożonym). Natomiast jeśli wyraz choć jest partykułą, przecinka nie stawiamy.

Przykłady:

Uśmiechał się do wszystkich, choć sam nie wiedział dlaczego.

Choć poziom wody powoli opada, to nadal musimy uważać.

Sytuacja jest stabilna, choć nadal kryzysowa.

Ta rodzina, choć niezbyt bogata, mieszka w luksusowej willi.

Zadzwoń do mnie choć na chwilę.

Komentarze