Przecinek przed co

Wyraz co pełni funkcję zaimka, który może:

1) być używany w pytaniach lub wypowiedzeniach w formie pytania;

2) wprowadzać zdanie podrzędne;

3) rozpoczynać dopowiedzenie;

4) zastępować zaimki względne: kto, który, ile (tylko w języku potocznym);

5) zastępować wyrażenie: w jakim celu, z jakiego powodu (również tylko w języku potocznym).

Przykłady:

Co robisz?

Ciągle myślę o tym, co mi powiedziałaś.

Co jakiś czas przymykała oczy, co dodawało jej uroku.

Co się tak wiercisz?

Jak widać, przecinek przed wyrazem co stawiamy przede wszystkim, gdy wprowadza on zdanie podrzędne. Ponadto przecinek umieścimy również w połączeniach typu: ten sam co, to co, ale tylko w sytuacji, gdy na zaimek co pada akcent zdaniowy.

Przykłady:

Zrób to, co powinieneś.

Kup mi chleb – ten sam, co zwykle.

Spotkajmy się o tej samej porze co wczoraj.

Przecinka przed co nie stawia się w konstrukcjach, w których występują dwa czasowniki, z których jeden z nich (występujący po bezokoliczniku) ściśle łączy się z co.

Przykłady:

Masz co jeść.

Wiesz co robić.

Komentarze