Przecinek przed gdzie

Przed wyrazem gdzie stawiamy przecinek, gdy występuje w funkcji zaimka.

Zaimek gdzie jest używany w zdaniach w formie pytajnej, w których zastępuje określenie miejsca jakiegoś zdarzenia, lub w zdaniach złożonych, w których wprowadza zdanie podrzędne.

Przykłady:

Gdzie jesteś?

Powiedz mi, gdzie pracujesz.

Na tej stronie sprawdzisz, gdzie aktualnie znajduje się twoja przesyłka.

Gdy zdanie składowe nie jest ostatnim zdaniem w zdaniu złożonym, należy je zamknąć przecinkiem lub wydzielić z obu stron przecinkami, jeśli pełni funkcję wtrącenia.

Przykłady:

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Wszędzie, gdzie był, zjednywał sobie ludzi.

Przecinka przed zaimkiem gdzie nie postawimy jednak w dwóch sytuacjach: gdy wyraz ten występuje na końcu zdania, a także wtedy, gdy wskazuje na miejsce bliżej nieokreślone.

Przykład:

Pojechał na wakacje, ale nie wiem gdzie.

Nie mam gdzie zostawić rzeczy.

Komentarze

~ Milena
12/22/22, 10:46 AM
Daj proszę znać do kogo mogę zwrócić się z tą prośbą
~ Jasiek
9/26/22, 12:25 PM
Siema
~ Mati
5/4/22, 1:26 PM
Siema