Przecinek przed kiedy

Wyraz kiedy występuje w zdaniu w funkcji spójnika, który określa czas zdarzenia lub wykonania jakiejś czynności. Jest używany w zdaniach w formie pytajnej lub rozpoczyna zdanie podrzędne. Gdy rozpoczyna zdanie podrzędne, należy postawić przed nim przecinek.

Przykłady:

Kiedy mnie odwiedzisz?

Nie pamiętam, kiedy napisałam ten list.

Było ciemno, kiedy dotarł na miejsce.

Gdy zdanie składowe nie jest ostatnim zdaniem w zdaniu złożonym, należy je zamknąć przecinkiem.

Przykłady:

Kiedy ostatni raz ją widziałem, wyglądała zupełnie inaczej niż zwykle.

Kiedy weszła na salę, wszyscy zaniemówili z wrażenia.

Jeśli wyraz kiedy rozpoczyna wtrącenie, to wydzielamy je przecinkami z obu stron.

Przykład:

O północy, kiedy już wszyscy spali, wymknęłam się z domu.

Przecinka przed wyrazem kiedy nie postawimy jednak w sytuacji, gdy występuje on na końcu zdania.

Przykład:

Krzysztof wyjeżdża do Francji, ale nie wiem kiedy.

Komentarze