Przecinek przed jest

Wyraz jest to czasownik, który w zdaniu pełni funkcję orzeczenia. Przed tym wyrazem zazwyczaj nie stawiamy przecinka

Przykłady:

On jest chory.

Ania jest teraz w pracy.

Wyjątek stanowi jednak sytuacja, kiedy jest występuje tuż za zdaniem podrzędnym znajdującym się wewnątrz zdania nadrzędnego – przecinek wówczas zamyka zdanie składowe.

Przykłady:

Kobieta, która wczoraj spowodowała wypadek, jest poszukiwana przez policję.

Obecnie wiele firm, co potwierdzają badania, jest na skraju bankructwa.

Komentarze