Przecinek przed poprzez

Wyraz poprzez pełni w zdaniu funkcję przyimka, który:

1) informuje o tym, że ktoś lub coś się przemieszcza;

2) wraz z przyłączanym rzeczownikiem opisuje jakieś działanie będące środkiem do osiągnięcia celu;

3) przyłącza miejsce lub czas wykonania danej czynności;

4) przyłącza nazwę osoby, instytucji lub rzeczy, której ktoś używa lub korzysta z jej pośrednictwa.

Przed wyrazem poprzez nie stawiamy przecinka. Wyjątkiem jest tylko zdanie zawierające konstrukcję od… poprzez… aż do / aż po – w takiej sytuacji przecinki są dopuszczalne (mogą nadawać rytm wypowiedzi), ale ich użycie nie jest konieczne.

Przykłady:

Droga do chaty wiedzie poprzez mokradła.

Sygnał można wzmocnić poprzez zastosowanie anteny.

Działalność firmy w Albanii była prowadzona poprzez przedstawicieli firmy.

Nasza firma oferuje kompleksowe wykańczanie wnętrz: od koncepcji poprzez realizację aż po finalną prezentację klientowi.

Droga do pełni szczęścia wiedzie od zrozumienia własnych słabości, poprzez zaakceptowanie ich, aż do eliminacji takich cech z naszego charakteru.

Komentarze