Przecinek przed skoro

Wyraz skoro występuje w zdaniu w funkcji spójnika. Wprowadza zdanie podrzędne komunikujące pewną przesłankę, na podstawie której można wywnioskować to, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym. Przed tym spójnikiem należy umieszczać przecinek.

Przykłady:

Lepiej zacznij oszczędzać, skoro planujesz kupić mieszkanie.

Chyba bardzo go kocha, skoro mu to wybaczyła.

Pójdę sama, skoro ty nie masz ochoty.

Gdy spójnik skoro występuje na początku zdania złożonego, przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe.

Przykłady:

Skoro nie chcesz iść do kina, to może wybierzemy się do restauracji.

Skoro chcesz być lekarzem, musisz iść na studia medyczne.

Komentarze