Przecinek przed mimo że

Połączenie wyrazowe mimo że pełni w zdaniu funkcję spójnika, który wyraża pewną rozbieżność między tym, co się dzieje w rzeczywistości, a tym czego się oczekiwało.

Należy zapamiętać, że przecinek stawiamy zawsze przed całym wyrażeniem (tzw. cofanie przecinka) – nigdy nie rozdzielamy jego części.

Przykłady:

Poszedł do szkoły, mimo że był chory.

Byłam zadowolona, mimo że nie wszystko się udało.

Wybrała się na spacer, mimo że padał deszcz.

Zdarza się, że spójnik mimo że występuje na początku zdania złożonego, wtedy przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe.

Przykłady:

Mimo że był chory, poszedł do szkoły.

Mimo że nie wszystko się udało, byłam zadowolona.

Mimo że padał deszcz, wybrała się na spacer.

Z jeszcze inną sytuacją mamy do czynienia, gdy mimo że wprowadza wtrącenie – wówczas wydzielamy je z obu stron przecinkami.

Przykład:

Ten człowiek, mimo że jest bardzo sympatyczny, nie budzi mojego zaufania.

Komentarze