Byłyby czy były by jak się pisze: razem czy osobno?

byłyby

Poprawna pisownia

były by

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: byłyby czy były by? Poprawna forma to "byłyby".

Pisownię łączną czasownika "byłyby" określa zasada, zgodnie z którą cząstki -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście w języku polskim zapisujemy łącznie z osobowymi formami czasownika. Wyraz "były" jest właśnie taką formą.

Przykłady użycia słowa:

Trudno powiedzieć, jakie byłyby konsekwencje takich działań.

Dopłaty do kredytów byłyby pożądane przez kredytobiorców.

Gdyby wprowadzono proponowane rozwiązanie, firmy nie byłyby zdolne utrzymać zatrudnienia na obecnym poziomie.

Komentarze

~ Słodka
3/16/24, 5:23 PM
Lubię tę stronę internetową. I polecam tym co się uczą poprawnej pisowni różnych wyrazów.