Co raz czy coraz jak się pisze?

co raz

Zależy od kontekstu

coraz

Zależy od kontekstu

Jak piszemy: co raz czy coraz? Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

"Co raz" oznacza, że coś się dzieje lub jest wykonywane cyklicznie, raz po raz.

Natomiast "coraz" informuje o nasileniu się czegoś lub jego zmniejszonej częstotliwości występowania. "Coraz" należy do wyrażeń zaimkowych, czyli połączeń zaimków i następujących po nich części mowy, które współcześnie są zrostami. Należy o tym pamiętać, ponieważ wyrażenia zaimkowe piszemy rozdzielnie, a łącznie właśnie tylko zrosty.

Przykłady użycia:

Pamiętam, co raz powiedział mi nauczyciel historii po zajęciach.

Coraz lepiej mi idzie jazda na rolkach.

Te zadania z matematyki są coraz trudniejsze.

Mimo że pracuję na dwie zmiany, zarabiam coraz mniej.

Komentarze