Dużo czy durzo jak się pisze?

dużo

Poprawna pisownia

durzo

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: dużo czy durzo? Poprawna forma to "dużo".

Wyraz "dużo" oznacza, że czegoś jest w znacznej liczbie, ilości. Zapisujemy go przez Ż, ale nie mają tutaj zastosowania żadne reguły ortograficzne. Jego pisownię należy po prostu zapamiętać.

Przykłady użycia słowa:

Mam dziś dużo pracy.

W artykule na temat ochrony środowiska było bardzo dużo błędów.

Mów szybko, o co chodzi, bo nie mam dużo czasu.

Komentarze