Grzegrzółka czy gżegżółka jak się pisze?

gżegżółka

Poprawna pisownia

grzegrzółka

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: grzegrzółka czy gżegżółka? Poprawna forma to "gżegżółka".

Wyraz "gżegżółka" pochodzi z języka gwarowego, gdzie dawniej oznaczał 'kukułkę'. Jego pisownia jest nietypowa, ponieważ stanowi nagromadzenie trudności ortograficznych. Obecność ż jest motywowana faktem, że mamy tutaj do czynienia z wyrazem rodzimym (wykluczona została zasada, zgodnie z którą po g powinno występować rz). Natomiast jeśli chodzi o występowanie ó, nie ma odpowiedniego uzasadnienia, wiadomo tylko, że pierwotnie wyraz ten przybierał m.in. formę "zazula", a u z czasem zamieniło w ó.

Przykłady użycia:

Dzisiaj nie stosuje się już słowa "gżegżółka".

Ptaka tego nazywają gżegżółką.

Komentarze