Masz czy marz jak piszemy?

masz

Poprawna pisownia

marz

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: masz czy marz? Poprawna forma to "masz".

Słowo "masz" pochodzi od słowa mieć, czyli posiadać coś. To odmienione słowo "mieć" w 2 os., liczby pojedynczej. "Masz" występuje też jako wykrzyknienie. Najczęściej jest wypowiadane przez osobę, która podaje coś drugiej osobie. Używane jest również w sytuacji, gdy osoba mówiąca dowiedziała się czegoś zaskakującego. Słowo to zapisujemy z użyciem "sz" na końcu wyrazu.

Przykłady użycia:

Masz, napij się!
Jak masz na imię?
Czy masz przy sobie gotówkę?
Masz ci los!
Masz babo placek.

Komentarze