Miłość czy miłoźć jak się pisze?

miłość

Poprawna pisownia

miłoźć

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: miłość czy miłoźć? Poprawna forma to "miłość".

Słowo "miłość" oznacza uczucie, którym się kogoś darzy, jest to silna więź emocjonalna łącząca ludzi. Słowo to jest także używane w kontekście kontaktu fizycznego - stosunku płciowego. Słowo to zapisuje się z użyciem liter "ść" na końcu wyrazu.

Przykłady użycia:
Moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja.
Na miłość boską!
Jesteś miłością mojego życia.
Kochali się niezmiennie od ponad 30 lat, to była prawdziwa miłość.

Komentarze