Możesz czy morzesz jak się pisze?

możesz

Poprawna pisownia

morzesz

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: możesz czy morzesz? Poprawna forma to "możesz".

Czasownik "możesz" oznacza, że komuś coś wolno zrobić. Słowo to występuje także, gdy pytamy się kogoś, czy jest w stanie coś zrobić. "Możesz" zapisujemy z użyciem "ż". Wynika to zasady, że "ż" występuje zawsze, gdy wymienia się na: g, z, s, dz, h, ź. W tym przypadku  zachodzi wymiana na g - "możesz" - "mogę". 

Przykłady użycia:
Czy możesz podać mi sól?
Myślę, że możesz być spokojny.
Możesz przyjść do mnie koło osiemnastej.
Czy możesz przyjrzeć się temu obrazowi?

Komentarze