Odemnie czy ode mnie jak się pisze: razem czy osobno?

ode mnie

Poprawna pisownia

odemnie

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: odemnie czy ode mnie? Poprawna forma to "ode mnie", czyli pisownia rozdzielna.

Ode mnie to wyrażenie przyimkowe, które zgodnie z regułami ortograficznymi we współczesnej polszczyźnie zapisuje się rozdzielnie. Składa się z przyimka "ode" i zaimka "mnie".

Przykłady użycia wyrażenia:

Odejdź ode mnie.

Czego ty ode mnie chcesz?

To wszystko nie zależy ode mnie.

Komentarze