Ponadto czy ponad to jak się pisze?

ponadto

Zależy od kontekstu

ponad to

Zależy od kontekstu

Jak piszemy: ponadto czy ponad to? Obie formy są poprawne.

W zależności od kontekstu obie formy zapisu są poprawne.


"Ponadto" pisane łącznie to partukuła - nadaje wypowiedzi znaczenie. Ponadto w tym znaczeniu oznacza "oprócz tego". Wprowadza ono nową informację na omawiany temat.

"Ponad to" pisane w sposób rozłączny to wyrażenie przyimkowe - zbudowane z przyimka "ponad" oraz zaimka "to". W tym kontekście może mieć kilka znaczeń, np. coś znajduje wyżej danego miejsca, coś jest cenione bardziej niż inna omawiana rzecz, coś wyróżnia się spośród osób, rzeczy etc., coś przekracza jakąś normę lub wskazany poziom.

Przykłady użycia:
Słodycze są niezdrowe, a ponadto mogą powodować miażdżycę.
Myślę, że jesteś gotowy do podjęcia tego wyzwania, ponadto byłbyś świetnym szefem.
Nie przejmuj się tą sytuacją, musisz być ponad to.
Spojrzał ponad to, co miał przed oczami - na dachy budynków.

Komentarze