Rzadko czy żadko jak się pisze?

rzadko

Poprawna pisownia

żadko

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: rzadko czy żadko? Poprawna forma to "rzadko".

Wyraz "rzadko" to przysłówek, który informuje, że coś występuje w dużej odległości od siebie, w niewielu przypadkach lub w dużych odstępach czasu. Jego pisowni nie warunkują żadne zasady ortograficzne, dlatego też po prostu należy ją zapamiętać.

Przykłady użycia słowa:

Za rzadko się widujemy.

On rzadko popełnia błędy.

Tego typu metody są rzadko spotykane w badaniach.

Komentarze