Spowrotem, zpowrotem czy z powrotem jak się pisze?

z powrotem

Poprawna pisownia

spowrotem, zpowrotem

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: spowrotem, zpowrotem czy z powrotem? Poprawna forma to "z powrotem".

"Z powrotem" to jedno w wielu wyrażeń przyimkowych (tutaj mamy połączenie przyimka "w" z odmienionym rzeczownikiem "powrót"). Zgodnie z regułami ortograficznymi we współczesnej polszczyźnie pisze się je rozdzielnie.

Wyrażenie to ma dwa znaczenia: 'w kierunku powrotnym' oraz 'na nowo, znowu'. Niepoprawny sposób jego zapisu należy do jednych z najczęściej spotykanych błędów ortograficznych.

Przykłady użycia wyrażenia:

Wciąż próbuję, ale nie mogę z powrotem zasnąć.

Przerażona dziewczyna pobiegła z powrotem do domu.

Komentarze