Wokół czy w okół jak się pisze?

wokół

Poprawna pisownia

w okół

Niepoprawna pisownia

Jak się pisze: wokół czy w okół? Poprawna forma to "wokół".

Przyimek "wokół" wskazuje, że to, o czym jest mowa w zdaniu, ma miejsce ze wszystkich stron czegoś lub kogoś. Wyraz ten określa centralne miejsce lub środowisko, w którym dokonywane są jakieś działania, a także określa główny temat tego, o czym mowa w danym zdaniu. Jedyną poprawną formą zapisu jest zapis łączny.

Przykłady użycia:
Bieg odbywał się wokół granic miasta.
Anna roztacza wokół siebie przyjemną aurę.
Będziemy spacerować wokół zagrody.
Wokół tej sprawy jest za dużo zamieszania. 

Komentarze