Znaleźć czy znaleść jak się pisze?

znaleźć

Poprawna pisownia

znaleść

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: znaleźć czy znaleść? Poprawna forma to "znaleść".

"Znaleźć" to czasownik przechodni dokonany, który pochodzi od słowa "znajdować". Oznacza m.in., że komuś udało się trafić na czyjś ślad, zdobyć coś lub odkryć. Błędny zapis tego czasownika może wynikać z faktu, że w języku mówionym głoska ź ulega ubezdźwięcznieniu i wymawiamy ją jako ś.

Przykłady użycia:

Nie mogę znaleźć swojej nowej czapki. Nie wiesz, gdzie może być?

Robertowi udało się znaleźć miłość.

Trzeba znaleźć rozwiązanie naszych problemów.

Komentarze