Życzę czy rzyczę jak się pisze?

życzę

Poprawna pisownia

rzyczę

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: życzę czy rzyczę? Poprawna forma to "życzę".

Czasownik "życzę" to odmieniony czasownik w 1 osobie liczby pojedynczej (od bezokolicznika "życzyć"). Słowa tego używamy, gdy składamy komuś życzenia lub czegoś życzymy (chcemy) sobie. Wyraz ten zapisujemy z użyciem "ż". Pisownię tę należy zapamiętać, nie wynika ona z żadnej reguły ortograficznej.

Przykłady użycia:

Pamiętaj, że zawsze życzę wszystkim jak najlepiej.
Życzę sobie spokojnej drogi.
Życzę Ci zdrowia i szczęścia.
Wszystkim Wam życzę udanych wakacji.

Komentarze