Funkcje nawiasu

Główną funkcją nawiasu jest graficzne wyodrębnienie tekstu, który ma charakter:

1) poboczny,

2) uzupełniający,

3) drugoplanowy,

4) objaśniający.

Nawias służy także do wyszczególniania wtrąceń, przykładów i wypowiedzi pochodzących od autora.

Różnego rodzaju nawiasy (zarówno okrągłe, kwadratowe, jak i klamrowe) zajmują szczególne miejsce w matematyce i są używane do grupowania wyrażenia oraz określenia kolejności wykonywania działań.

Komentarze