Przecinek przed a

A pełni w zdaniu funkcję spójnika przeciwstawnego. Interpunkcja w tym przypadku jest bardzo prosta, ponieważ zgodnie z zasadą interpunkcyjną przed spójnikami przeciwstawnymi stawiamy przecinek.

Przykłady:

Zajmij się odrabianiem lekcji, a nie ciągle grasz na komputerze.

Mam już dwa psy, a planuję jeszcze kupić papugę.

Starszy syn chodzi do szkoły, a młodszy do przedszkola.

Ola ma dziesięć lat, a Natalia szesnaście.

Od tej reguły istnieją jednak wyjątki – przed spójnikiem a nie postawimy przecinka, gdy spójnik ten występuje w funkcji łącznej, czyli można go zamienić na i.

Przykład:

Mówił płynnie a wyraźnie.

Ponadto przecinka przed a nie umieścimy, gdy spójnik ten w połączeniu z wyrazem między lub pomiędzy określa położenie czegoś lub wspólną cechę dwóch rzeczy.

Przykład:

Ta miejscowość znajduje się między Krakowem a Katowicami.

Przed spójnikiem a nie umieścimy także przecinka, gdy występuje on między wyrazami lub wyrażeniami porównywanymi.

Przykład:

W najbliższą środę odbędzie się wykład pt. Druga wojna światowa a sprawa polska.

Przecinek przed spójnikiem a jest również zbędny, gdy spójnik ten występuje między powtórzonymi wyrazami, aby wzmocnić ich wydźwięk.

Przykład:

Na ciebie to można czekać a czekać.

Komentarze