Przecinek przed aby

Wyraz aby może występować w funkcji spójnika lub partykuły.

Aby jako spójnik

Gdy aby występuje w funkcji spójnika, wprowadza zdanie podrzędne, które wskazuje na cel czynności, informuje o czymś nieoczekiwanym lub wyraża sąd, wolę, propozycję albo konieczność. W takich wypowiedzeniach przecinek jest konieczny.

Przykłady:

Ania kupiła samochód, aby dojeżdżać nim do pracy.

Był zbyt przebiegły, aby dać się złapać.

Chciała, aby dał jej spokój.

Jeśli kolejność zdań w zdaniu złożonym jest odwrócona i zdanie podrzędne występuje jako pierwsze, to zamykamy je przecinkiem.

Przykłady:

Aby dotrzeć na miejsce, musiał skorzystać z mapy.

Aby odebrać nagrodę, udaj się do stacjonarnego punktu obsługi klienta.

Aby jako partykuła

Gdy aby występuje w funkcji partykuły, wyraża życzenie lub wątpliwość, wówczas nie wymaga przecinka.

Przykłady:

Czy ty aby na pewno mnie słuchasz?

Czy aby nie przesadzasz?

Komentarze