Przecinek przed dopóki

Wyraz dopóki pełni w języku polskim funkcję spójnika, który wprowadza zdanie podrzędne określające koniec jakiejś czynności lub stanu opisywanego w zdaniu nadrzędnym. Przed tym spójnikiem należy postawić przecinek.

Przykłady:

Nie będziesz grał na komputerze, dopóki nie odrobisz lekcji.

Musisz zostać w domu, dopóki nie wyzdrowiejesz.

Restrykcje zostaną utrzymane, dopóki liczba zachorowań nie spadnie.

Spójnik dopóki może również występować na początku zdania, wówczas oddziela się przecinkiem całe zdanie składowe, ponieważ zgodnie z zasadą interpunkcyjną zdanie podrzędne oddziela się przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na ich kolejność.

Przykłady:

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. (św. Augustyn)

Dopóki rząd nie zmieni zdania, nie przestaniemy protestować.

Przecinek przed dopóki postawimy jeszcze w sytuacji, gdy spójnik ten wprowadza wtrącenie (należy je wydzielić przecinkami z obu stron).

Przykład:

Musimy robić wszystko, dopóki mamy jeszcze szanse, aby zwyciężyć.

Warto wiedzieć, że wyraz dopóki występuje także w dość często stosowanej konstrukcji dopóki…, dopóty (możliwa jest również zmiana szyku, ale to wyraz dopóty stanowi zawsze część zdania nadrzędnego, czyli odnosi się do pewnej czynności, która może być wykonana, jeśli zostanie spełniony warunek opisany w zdaniu zawierającym dopóki). Ponadto te dwa spójniki mogą występować obok siebie. Należy pamiętać o umieszczaniu przecinka w tej konstrukcji.

Przykłady:

Dopóki nie odrobisz lekcji, dopóty nie będziesz grał na komputerze.

Dopóty nie będziesz grał na komputerze, dopóki nie odrobisz lekcji.

Nie będziesz grał na komputerze dopóty, dopóki nie odrobisz lekcji.

Komentarze