Przecinek przed żeby

Wyraz żeby może pełnić w zdaniu funkcję spójnika lub partykuły. Interpunkcja zależy od sposobu jego użycia. Przed wyrazem żeby postawimy przecinek, gdy występuje w funkcji spójnika. Wprowadza on wówczas zdanie podrzędne w zdaniu złożonym lub równoważnik zdania wyrażające cel czynności, jej rezultat, opinię lub niespełniony warunek. W niektórych zdaniach może być stosowany zamiennie ze spójnikiem aby lub choćby.

Przykłady:

Wyjechał na wakacje, żeby odpocząć.

Nie sądzę, żeby był zadowolony z tego powodu.

Szukał telefonu, żeby zadzwonić.

Był zbyt dumny, żeby poprosić o pomoc.

Jeśli spójnik żeby występuje na początku zdania złożonego, przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe.

Przykłady:

Żeby drużyna awansowała, wszyscy zawodnicy muszą dobrze grać.

Żeby móc uczyć się angielskiego, zrezygnowałam z innych dodatkowych zajęć.

Komentarze