Charakter czy harakter jak się pisze?

charakter

Poprawna pisownia

harakter

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: charakter czy harakter? Poprawna forma to "charakter".

"Charakter" to pewien zespół cech, właściwych danemu człowiekowi, zjawisku lub przedmiotowi, a także określenie postaci literackiej. Wyraz ten zapisujemy przez ch. Jego pisowni nie warunkują żadne reguły ortograficzne, należy ją po prostu zapamiętać.

Przykłady użycia:

Silny charakter pomaga w pokonywaniu życiowych trudności.

Spół przybrał publiczny charakter.

Kowalskiemu marzy się rola czarnego charakteru.

Komentarze