Do zobaczenia czy dozobaczenia jak się pisze: razem czy osobno?

do zobaczenia

Poprawna pisownia

dozobaczenia

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: do zobaczenia czy dozobaczenia? Poprawna forma to "do zobaczenia", czyli pisownia rozdzielna.

Do zobaczenia to grzecznościowa formuła, której używamy podczas pożegnania. Należy ona do wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami lub zaimkami. Zgodnie z obowiązującymi regułami ortograficznymi piszemy je rozdzielnie.

Przykłady użycia wyrażenia:

Do zobaczenia wkrótce.

Spotkamy się później. Do zobaczenia.

Komentarze