Druh czy druch jak się pisze?

druh

Poprawna pisownia

druch

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: druh czy druch? Poprawna forma to "druh".

Rzeczownika "druh" używamy w odniesieniu do harcerza lub instruktora, a także w kontekście mowy o przyjacielu. Słowo to pochodzi z języka prasłowiańskiego, od wyrazu "drug", mającego takie samo znaczenie. Jedyną poprawną formą zapisu jest to z użyciem "h". Słowo "druh" wymienia się na pokrewne "drużyna".

Przykłady użycia:
Tomasz jest naszym druhem.
Druh Michał otrzymał od najmłodszych harcerzy podziękowanie za naukę.
Nie myślałam, że Grzegorz będzie tak dobrym druhem podróży.
Z naszym druhem pójdziemy wszędzie.

Komentarze