Humor czy chumor jak się pisze?

humor

Poprawna pisownia

chumor

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: humor czy chumor? Poprawna forma to "humor".

W odniesieniu do wyrazu "humor" nie stosujemy żadnych zasad ortograficznych. Jego pisownia jest umotywowana pochodzeniem z języka łacińskiego, gdzie słowo to zapisywało się przez h jako (h)ūmor. Mimo że dzisiaj oznacza ono coś śmiesznego lub umiejętność dostrzegania zabawnych stron życia, to niegdyś w łacinie oznaczało 'płyn', 'ciecz'.

Przykłady użycia słowa:

Widzę, że masz dzisiaj dobry humor.

Lubię twoje poczucie humoru.

W tej reklamie mamy do czynienia z ironicznym humorem.

Komentarze