Marzy czy maży jak piszemy?

marzy

Poprawna pisownia

maży

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: marzy czy maży? Poprawna forma to "marzy".

Wyraz "marzy" to czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej, który oznacza, że ktoś coś sobie wyobraża, czegoś pragnie. Jego pisowni nie definiują żadne zasady ortograficzne, należy go po prostu zapamiętać.

Przykłady użycia:

Janek marzy o wyjeździe do Hiszpanii.

Antoś marzy o tej zabawce.

Komentarze