Nawzajem czy na wzajem jak się pisze: razem czy osobno?

nawzajem

Poprawna pisownia

na wzajem

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: nawzajem czy na wzajem? Poprawna forma to "nawzajem", czyli pisownia łączna.

Wyrazu "nawzajem" używamy, gdy chcemy się komuś za coś odwzajemnić lub w znaczeniu 'obopólnie, wzajemnie'. Należy do dawnych połączeń przyimkowych, które we współczesnej polszczyźnie są zrostami, dlatego zapisujemy je łącznie.

Przykłady użycia:

Oni potrzebują siebie nawzajem.

Musimy słuchać siebie nawzajem.

Mężczyźni oskarżają się nawzajem o oszustwo.

Komentarze