Niedawno czy nie dawno jak się pisze?

niedawno

Poprawna pisownia

nie dawno

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: niedawno czy nie dawno? Poprawna forma to "niedawno".

Przysłówek "niedawno" oznacza, że coś wydarzyło się w niewielkim odstępie czasu od tego, w którym toczy się wypowiedź. Wyraz ten zapisujemy łącznie. Wynika to z zasady mówiącej o tym, że „nie” z przysłówkami utworzonymi od przymiotników zapisujemy razem.

Przykłady użycia:

Niedawno spotkałem Marię, była bardzo przybita.
Ostatni z koncertów tej grupy odbył się tydzień temu, czyli stosunkowo niedawno.
Niedawno region ten nawiedziła nawałnica.
Mówiła mi, że jej brat niedawno się ożenił.

Komentarze